Děti do 15 let cestují v Praze zdarma.

20. 8. 2020

-

Tiskové zprávy

Se začátkem nového školního roku přinášíme přehledné informace o prokázání věku cestujících do 15 let pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu v rámci Pražské integrované dopravy.

Se začátkem nového školního roku přinášíme přehledné informace o prokázání věku cestujících do 15 let pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu v rámci Pražské integrované dopravy.

 Děti od 6 do 15 let mohou pro své cesty po Praze v rámci Pražské integrované dopravy (PID) uplatnit nárok na bezplatnou přepravu. K tomu ovšem při odbavení potřebují prokázat svůj věk. V rámci všeobecných obchodních podmínek je třeba rozlišit dva případy:

Děti od 6 do 10 let

K prokázání věku a následnému uplatnění možnosti bezplatně se přepravovat v rámci PID je možné využít:

  • Čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzeným věkem
    a nahranou aplikací „Bezplatná přeprava 6-15“;

  • Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem obsahující jméno, příjmení, datum narození a fotografii (pas, občanský průkaz, žákovský průkaz, průkaz ISIC Scholar či průkazka jiného dopravce);

  • Průkaz PID „Dítě 6-15“.

Dítě od 10 do 15 let

 K prokázání věku lze využít:

  • Čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka s nahranou aplikací „Bezplatná přeprava 6-15“;

  • Průkaz PID „Dítě 6-15“.

„Snažíme se rodičům a zákonným zástupcům dětí do 15 let při zařizování Lítačky vycházet co nejvíce vstříc. Od začátku loňského roku tak mohou rodiče zařídit Lítačku svým potomkům na pár kliknutí z pohodlí domova na e-shopu pidlitacka.cz bez nutnosti navštívit zákaznické centrum Lítačky ve Škodově paláci. K prokázání věku mohou děti poté využít čipovou kartu zaregistrovanou v systému PID Lítačka, kde si mohou za 120 korun na šest let nahrát aplikaci „Bezplatná přeprava 6-15“ a jednoduše při odbavení prokázat nárok na bezplatnou přepravu,“ dodává Michal Fišer, generální ředitel pražské městské společnosti OICT, která má na starost provoz a rozvoj regionálního dopravního systému PID Lítačka.

K prokázání nároku na bezplatnou přepravu je možno využít pouze výše uvedených dokumentů. Pokud dítě neprokáže nárok prostřednictvím jedné ze zmíněných možností, má povinnost zakoupit si jízdenku.