Základní info

14. srpna 2023

Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart City, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské části a další městské společnosti.

Akciová společnost Operátor ICT vznikla přejmenováním společnosti Operátor OPENCARD, a.s., která byla založena přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, a to v souladu s ustanovením § 8 a § 250 zákona o obchodních korporacích a § 59 zákona o Hlavním městě Praze na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 27. 2. 2014. Následně byla Operátor OPENCARD, a.s., IČO: 027 95 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka : 19 676

Vize společnosti: Být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií pro Prahu a další obchodní partnery.

Výpis z Obchodního rejstříku a listiny ke stažení.

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a byl ze strany zakladatele zcela upsán, přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 100.000.000,- Kč, tedy 100 % upsaného základního kapitálu společnosti.

Jediným stávajícím akcionářem společnosti je Hlavní město Praha.

Etický kodex Operátora ICT

NAŠE HODNOTY

INTEGRITA

Pracujeme v synergické spolupráci a jako celek.
Jsme v souladu s filozofií naší společnosti a ztotožněni s jejími cíli.
Podporujeme a posilujeme osobní integritu každého člena našeho týmu, abychom vše, co děláme, dělali rádi, dobře a měli dobrý pocit nejen z výsledků, ale i práce samotné.

OTEVŘENOST

Ceníme si rozmanitosti – v lidech, názorech i zkušenostech. Proto podporujeme dialog založený na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře.
Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům. Nic nezastíráme a nazýváme věci pravými jmény.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA („PRAŽANA“)

Myslíme dopředu, hledáme a realizujeme nová řešení.
Umíme předvídat, trvale zlepšovat a inovovat procesy a výkony.
Nabídky, které vytváříme, jsou konkurenceschopné a zacílené na zákazníka.
Naší silnou stránkou je osobní přístup, naslouchání a porozumění zákazníkům. Naší pri­oritou je spokojenost Pražana s výsledkem, který plně reflektuje jeho přání a potřeby.

ZAPOJENÍ PRACOVNÍKŮ A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Chceme být součástí úspěšného týmu, proto respektujeme individualitu všech členů týmu a podporujeme jejich zapojení a uvědomění si vlastního přínosu.
Svou iniciativou i odpovědností se podílíme na směrování naší společnosti a aktivně se zapojujeme do firemního dění.
Rozvíjíme svá nadání a trvale zlepšujeme své profesní znalosti a schopnosti.
Vytváříme prostředí podporující sdílení znalostí, efektivní komunikaci a vysokou týmovou i individuální výkonnost.

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ A INOVACE

Věříme, že si Praha zaslouží jen nejlepší technologie a postupy, proto se snažíme trva­le zlepšovat a inovovat nejen naše projekty, ale i nás samotné.
Neustále vyhledáváme nové nápady a jsme otevřeni neotřelým řešením.
Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost, díky tomu se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejnovější znalosti o možnostech současných technologií s jistotou správného použití.


NAŠE MISE

Jsme poskytovatel služeb v oblasti realizace ICT projektů, inovativních projektů využívajících moderní technologie, dopravně-odbavovacích systémů a dodavatel ICT poradenství.Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií pro Prahu a další obchodní partnery.


NAŠE VIZE

Přinášíme inovace prostřednictvím moderních technologií a dlouhodobě tím zlepšujeme život v Praze.