Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Opravné prostředky

14. srpna 2023

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na adresu Operátora ICT, Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1. O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost“) se podává na adresu Operátora ICT, Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00 Praha 1. O stížnosti rozhoduje představenstvo společnosti.