Operátor ICT obdržel osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu

21. 6. 2024

-

Tiskové zprávy

Operátor ICT obdržel osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu potvrzující splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné. Platnost osvědčení získala městská společnost do dubna roku 2033.

Tato akreditace je důležitým krokem pro firmu, neboť potvrzuje schopnost zachovávat vysoké standardy bezpečnosti a důvěrnosti v jejích službách. Osvědčení udělené Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) potvrzuje, že Operátor ICT splňuje přísné požadavky na ochranu důvěrných informací a dat.

Získání tohoto osvědčení je důležitým dokladem odpovědného přístupu k ochraně citlivých informací a zároveň posiluje důvěru zákazníků v městskou společnost Operátora ICT,uvedl Daniel Mazur, člen Rady hl. města Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací, do jehož gesce městská společnost náleží.

Bezpečnost v oblasti informačních a komunikačních technologií je klíčová z důvodu ochrany citlivých dat, osobních informací a podnikatelských údajů před neoprávněným přístupem, útoky hackerských skupin a kybernetickou kriminalitou. Důsledná bezpečnostní opatření zajišťují integritu, dostupnost a důvěrnost informací.

Toto osvědčení umožňuje zajistit bezpečnost a důvěrnost při poskytování služeb, které vyžadují zpracování utajovaných informací ve smyslu zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.  Mám osobně radost z toho, že je to další důležitý krok pro poskytování kvalitní práce,“ uvedl Jan Ladin, ředitel bezpečnosti a člen představenstva společnosti Operátor ICT.