Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu

Bezpečnostní expert s jedinečným mixem zkušeností z oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti, absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (nyní Univerzita Obrany) a manažerských studií na Business Institute v Praze, bývalý člen speciálních armádních a policejních sborů s jedenáctiletou zahraniční zkušeností z Europolu, Haag, Nizozemska v oblasti boje proti terorismu. Bývalý ředitel odboru bezpečnosti a řízení operačního rizika PPF banky a vedoucí dohledového centra eGovernment - bezpečnostní dohled. Mluví plynně anglicky, dorozumí se rusky, německy a pasivně holandsky.

Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu

Bezpečnostní expert s jedinečným mixem zkušeností z oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti, absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (nyní Univerzita Obrany) a manažerských studií na Business Institute v Praze, bývalý člen speciálních armádních a policejních sborů s jedenáctiletou zahraniční zkušeností z Europolu, Haag, Nizozemska v oblasti boje proti terorismu. Bývalý ředitel odboru bezpečnosti a řízení operačního rizika PPF banky a vedoucí dohledového centra eGovernment - bezpečnostní dohled. Mluví plynně anglicky, dorozumí se rusky, německy a pasivně holandsky.

Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu

Bezpečnostní expert s jedinečným mixem zkušeností z oblasti kybernetické a fyzické bezpečnosti, absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (nyní Univerzita Obrany) a manažerských studií na Business Institute v Praze, bývalý člen speciálních armádních a policejních sborů s jedenáctiletou zahraniční zkušeností z Europolu, Haag, Nizozemska v oblasti boje proti terorismu. Bývalý ředitel odboru bezpečnosti a řízení operačního rizika PPF banky a vedoucí dohledového centra eGovernment - bezpečnostní dohled. Mluví plynně anglicky, dorozumí se rusky, německy a pasivně holandsky.

Představenstvo

Ing. Jan Znamenáček

Předseda představenstva

Generální ředitel, předseda představenstva, pověřen řízením Úseku digitalizace a Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu

Petr Suška

Místopředseda představenstva, pověřen řízením Úseku Smart City a inovací

Ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení

Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu