Bc. Jiří Koudelka

Předseda dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka

Předseda dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka

Předseda dozorčí rady

Představenstvo

Ing. Jan Znamenáček

Předseda představenstva

Generální ředitel, předseda představenstva, pověřen řízením Úseku digitalizace a Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu

Petr Suška

Místopředseda představenstva, pověřen řízením Úseku Smart City a inovací

Ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení

Ing. Petr Vokál MBA

Člen představena, pověřen řízením Úseku provozu